Producten

U bevindt zich hier: Home » Producten

Op deze pagina treft u een korte omschrijving aan van de adviesproducten die we aanbieden (klik op een product voor meer informatie). In een persoonlijk gesprek met de accountmanager kunt u afstemmen welke dienst(en) het beste bij uw wensen en uw onderneming past.

De Bedrijfsscan
Mocht u sceptisch staan tegenover het structureren van uw organisatie, dan bieden wij u de mogelijkheid van een Bedrijfsscan. Bij een bedrijfsscan bezoekt de adviseur het bedrijf. Hij kan twee soorten onderzoek plegen:
Een algehele scan naar zwakke plekken binnen alle afdelingen van het bedrijf;
Een inventarisatie waarin de adviseur dieper ingaat op enkele door het bedrijf aangegeven knelpunten.
De adviseur maakt een korte reportage met daarin zijn bevindeningen. Daarnaast krijgt u advies over hoe u, al dan niet in samenwerking met uw adviseur, optimaal kunt profiteren van de sterke punten en de zwakke punten kunt ombuigen naar kansen.

Het Ondernemers Navigatie- en Simulatiesysteem (ONS)
Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf hebben we een management informatiesysteem ontwikkeld dat u op eenvoudige wijze inzicht geeft in de actuele resultaten van de onderneming.

Bovendien geeft het u de mogelijkheid de financiële consequenties van belangrijke beslissingen vooraf te toetsen en een meerjaren bedrijfsplan op te stellen.

 

De Bedrijfsscan


De BedrijfsscanOnderzoek
De Bedrijfsscan is een tweedaags onderzoek dat speciaal door ons is ontwikkeld. Het is een inventarisatie van de cruciale en unieke eigenschappen van de onderneming, positief en / of negatief. Die eigenschappen kunnen inhouden:

 • Hoe mensen onderling functioneren;
 • Hoe men over elkaar denkt;
 • Financiële kengetallen worden vergeleken met de markt;
 • De marktpositie wordt bepaald;
 • De juridische structuur wordt onder de loep genomen;
 • Administratieve vastlegging wordt beoordeeld;
 • Etcetera.

Doordat onze analisten deze informatie objectief analyseren worden de sterke en zwakke punten van de ondermening duideljik zichtbaar en bespreekbaar. Daarnaast worden uw persoonlijke werkzaamheden geëvalueerd en wordt onderzocht hoe deze door simpele wijzigingen in uw organisatie kunnen worden vereenvoudigd.

Actieplan
De conclusies van het onderzoek worden niet verwerkt in een dik rapport. Ze worden stuk voor stuk persoonlijk met u doorgenomen en tegelijkertijd worden er concrete voorstellen gedaan voor een actieplan. Met deze informatie kunnen u en uw medewerkers met onze ondersteuning aan de slag en de bedrijfsvoering aanpassen, of uw organisatie kan hier zelfstandig uitvoering aan geven.

Rust
De bedrijfsscan en het actieplan zijn er niet alleen voor het bedrijf, maar zijn vooral ook in uw belang: voor het verkrijgen van rust, zowel zakelijk als privé. Voor ons geldt dat de onderneming er is voor de ondernemer, niet andersom. Met hard werken alleen komt u er niet.

Het Ondernemers Navigatie- en Simulatiesysteem


Het ONSOns Ondernemers Navigatie- en Simulatiesysteem (ONS) is bedoeld om uw bedrijf cijfermatig in kaart te brengen en u de mogelijkheid te bieden hiermee zelf te sturen. Ook kunt u het ONS gebruiken om de consequenties van uw plannen en beslissingen zichtbaar te maken.

 

Hieronder volgt een overzicht van de werkwijze van de adviseur ten behoeve van de invulling van het ONS:

 • Verzamelen van alle essentiële bedrijfsinformatie;
 • Invoeren van de gegevens;
 • Uitleg van de werking van het ONS;
 • Instructie van de medewerkers voor zover zij input moeten leveren;
 • Het in samenwerking met de accountant aanpassen van de administratie om storingen door onduidelijke gegevens in het ONS-model tegen te gaan.
 • Opstellen van een tien jaar investeringsplan;
 • Evalueren van de output;
 • Inventariseren mogelijke alternatieven;
 • Opstellen van een lange termijn prognose (drie tot vijf jaar) op basis van het huidige beleid;
 • Simuleren van het bedrijfsresultaat bij verschillende beslissingen;
 • Onderzoeken welke alternatieven van het beleid uitvoerbaar zijn;
 • Inventariseren welke effecten de verschillende alternatieven op de organisatie hebben;
 • Inschatten van de reactie van de handelspartners (klanten en leveranciers) en van de concurrentie;
 • Aanpassen van het ONS-model op basis van de nieuwe gegevens.