Over ons

U bevindt zich hier: Home » Over ons

Introductie


Wij zijn sinds 1989 een onafhankelijk adviesbureau voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Ons doel is door overdracht van kennis en ervaring het management te coachen en de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers te verbeteren of te optimaliseren.

We streven naar een langdurige relatie met onze opdrachtgevers, hetgeen ons in staat stelt de ondernemer in alle fasen van de levenscyclus van zijn onderneming te kunnen adviseren.

Onze adviseurs zijn uitgerust met een brede kennis en met persoonlijke ervaring als zelfstandig ondernemer. Hierdoor weten de adviseurs welke drempels de ondernemer op zijn weg kan tegenkomen en kunnen zij de ondernemer helpen deze tijdig te ontwijken.
Daarnaast beschikken we over een uitgebreid netwerk van specialisten die door onze adviseurs bij een adviestraject betrokken en / of geconsulteerd kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan accountants, fiscalisten, juristen, etcetera.

Ook is het mogelijk de hulp van onze adviseurs en specialisten in te roepen voor specifieke vraagstukken, zoals herstructurering, personeel en organisatie en administratieve ondersteuning. Kijk voor meer informatie ook even naar onze producten en diensten.

Kwaliteit en draagvlak


Kenmerkend voor de werkwijze van ons adviesbureau is het uitdrukkelijke streven naar kwaliteit van en draagvlak voor adviezen en maatregelen. Wanneer een klant kiest voor ons, krijgt hij een adviseur met backing en aanvulling vanuit uw hele bedrijf. Niet omgekeerd, zoals bij grote, landelijk opererende bureaus vaak het geval is.

Dit unieke adviseursprofiel biedt in combinatie  met specifieke deskundigheden, meerwaarde voor de uiteindelijke output op elk afzonderlijk terrein. Kwaliteit en draagvlak vindt u dan ook altijd terug in onze inzet en opbrengsten.

Maatwerk


Als flexibel bureau leveren we werk dat is toegesneden op de vragen van de klant. Het zoeken van een antwoord begint namelijk met het stellen van goede, kritische en diepgaande vragen.

Wij bieden geen kant en klare modellen. We denken en ontwikkelen mee en komen zo tot praktijkgerichte oplossingen. Voor het gehele traject heeft u te maken met één aanspreekpunt. Maatwerk dus.

Missie


We zijn een professioneel organisatie-adviesbureau voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf: organisaties met een omvang van circa acht tot honderd personeelsleden. Als adviesbureau zijn we van toegevoegde waarde voor deze bedrijven door onze kennis en jarenlange ervaring, ook als zelfstandige ondernemers. Hierbij ligt de nadruk op de uitvoering van Bedrijfsscans, bedrijfsadvisering, coaching en interim-management.

Visie


We bezitten de kennis en ervaring om bedrijven in het midden- en kleinbedrijf optimaal te kunnen ondersteunen op die beleidsterreinen waar zij, vanwege hun omvang en / of kennis, niet (voldoende) aandacht aan kunnen of willen besteden.

Onze adviseurs


De heer Bouman, Hofman en Kanger zijn personen met een op minimaal HBO of universitair geschoolde, bedrijfseconomische achtergrond, hebben directie functies bekleed of waren dga. Daarnaast bouwen ze op jarenlange kennis en ervaring in het mkb en mkb advisering.